Lagerweij |

praktijk voor psychotherapie,
supervisie en coaching

Mevr. drs. L.C. Lagerweij    Praktijk Lindelaan    Lindelaan 99    2282 EP Rijswijk Z-H

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij als zorgverleners in de GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben voor onze praktijk, opdat wij een contract kunnen krijgen bij de zorgverzekeraar.

Mijn kwaliteitsstatuut is in te zien (desgewenst te verkrijgen) bij mijn praktijk.

De belangrijkste zaken die in dit statuut aan de orde komen:
Ik ben geregistreerd in het BIG-register van de overheid en ook kunt u op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie www.psychotherapie.nl checken dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen voor mijn vak.

De geheimhouding vormt een belangrijk onderdeel van de beroepscode. Als behandelaar ga ik een vertrouwensrelatie met u aan. Dit houdt in dat alles wat u met mij bespreekt door mij strikt vertrouwelijk behandeld wordt. Dit betekent dat ik slechts informatie aan derden geef na uw schriftelijke toestemming. Deze geheimhoudingsplicht is ook geregeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ).

Ik heb een privacy-statement voor mijn praktijk opgesteld (in te zien) waarvan ik hier de belangrijkste punten weergeef om u duidelijk te maken hoe ik de persoonsgegevens van mijn patiënten bescherm: 

1) Mijn website is beveiligd met een SSL-certificaat.
2) Ik zal nooit persoonsgegevens van mijn patiënten delen met derden, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming of op verzoek van mijn patiënten.
3) Ik heb met Axians (DBC-verwerking) en met QIT (de metingen die ik doe bij begin en eind van de behandeling) een verwerkersovereenkomst, waarin de beveiliging van persoonsgegevens gegarandeerd wordt.
4) Op verzoek zal ik uw dossier verwijderen uit mijn administratie en anders zal ik het na de wettige termijn verwijderen.

Als u een klacht heeft of niet tevreden bent, hoop ik dat u dat met mij bespreekt. Mocht dit geen oplossing bieden of mocht u onverhoopt dit niet met mij willen bespreken dan kunt u op de site van mijn beroepsvereniging www.psychotherapie.nl/217055288/klachtenregeling terecht.

Wat betreft de wachtlijst is het zo, dat ik drie dagdelen voor mezelf werk en een eenmanszaak heb en naast psychotherapeut ook supervisor/opleider en leertherapeut ben. Ik neem daarom geen patiënten aan die gevoelig zijn voor crises. Mochten patiënten medicatie nodig hebben dan werk ik samen met een psychiater.

Ik wil geen wachtlijst hebben. Als ik u aanneem, zal u zeer snel een intake krijgen en zal de behandeling snel starten. Ik heb echter zeer beperkt ruimte om nieuwe patiënten aan te nemen.

Ik lever geen niet-verzekerbare zorg, ik werk alleen in de Specialistische GGZ. Systeemtherapie (relatietherapie) wordt sinds 1 januari 2013 niet vergoed; als u relatietherapie wilt dan kost u dat €180,00 per anderhalf uur.

logo nvrg, nvp, vcgp, nvgp, emdr