Lagerweij |

praktijk voor psychotherapie,
supervisie en coaching

Mevr. drs. L.C. Lagerweij    Praktijk Lindelaan    Lindelaan 99    2282 EP Rijswijk Z-H

Kosten

Relatietherapie
Met ingang van 1 januari 2013 wordt relatietherapie niet meer als psychotherapie vergoed. U zult de rekening aan mij moeten voldoen. De kosten zijn € 180,- per anderhalf uur.

Individuele psychotherapie
Met betrekking tot de kosten geldt dat u niet per sessie of zitting betaalt. Er wordt een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) door mij geopend voor de periode van maximaal 1 jaar. Na het sluiten van de DBC (na een jaar) wordt er een rekening aan u gestuurd. Daarna kan er, indien nodig, een nieuwe DBC worden geopend. In de DBC worden alle in het kader van de behandeling uit te voeren activiteiten opgenomen, dus ook bijvoor­beeld onderzoeken en administratieve taken.
Alle gegevens van de DBC worden volledig geanoni­mi­seerd naar het DBC informatie systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.
Het anonimiseren geldt niet voor uw DBC die naar uw zorgver­ze­keraar gaat, maar hetgeen wordt behandeld wordt ruim omschreven zoals bijvoorbeeld angststoornis, of stemmings­stoornis.

 

Vergoeding
De DBC-nota ontvangt u van mij en moet u aan mij voldoen en kunt u indienen bij uw zorgver­ze­keraar. Afhankelijk van uw polis (een restitutiepolis geeft volledige vergoeding) krijgt u het bedrag dan door uw zorgverzekeraar (gedeeltelijk) vergoed.

Tarieven
Kiest u ervoor om de rekening zelf te betalen dan bedragen de kosten voor 45 minuten psychotherapie € 90,-. Voor supervisie geldt hetzelfde tarief.

Verwijzing
Voor psychotherapie heeft u een expliciete verwijzing naar de S(pecialistische)GGZ nodig; uw huisarts moet op de verwijzing ook een door hem of haar vermoede diagnose zetten.

 

logo nvrg, nvp, vcgp, nvgp, emdr